Home arrow Categories arrow Government arrow Taiwan Council Websites
Newsflash

Attention IE Users

Read more...
Taiwan Council Websites Print
Written by Administrator   
Thursday, 29 May 2008

Taiwan City and County Council Websites

Here is a list of the City and County Councils and their websites:

台北市議會             
Táiběishì yìhuì            
Taipei City Council             

高雄市議會
Gāoxióngshì yìhuì
Kaohsiung City Council

台北縣議會            
Táiběixiàn yìhuì             
Taipei County Council            

宜蘭縣議會            
Yílánxiàn yìhuì             
I-Lan County Council            

桃園縣議會
Táoyuánxiàn yìhuì
Taoyuan County Council

新竹縣議會            
Xīnzhúxiàn yìhuì             
Hsinchu County Council

苗栗縣議會            
Miáolìxiàn yì huì
Miao li County Council

台中縣議會
Táizhōngxiàn yìhuì
Taichung County Council

彰化縣議會            
Zhānghuàxiàn yìhuì             
Changhua County Council            

雲林縣議會            
Yúnlínxiàn yìhuì             
Yun Lin County Council

南投縣議會
Nántóuxiàn yìhuì
Nantou County Council            

嘉義縣議會            
Jiāyìxiàn yìhuì
Chiayi County Council

台南縣議會            
Táinánxiàn yìhuì            
Tainan County Council

高雄縣議會
Gāoxióngxiàn yìhuì
Kaohsiung County Council            

花蓮縣議會            
Huāliánxiàn yìhuì             
Hualien County Council

台東縣議會            
Táidōngxiàn yìhuì             
Taidong County Council

澎湖縣議會
Pénghúxiàn yìhuì
Penghu County Council

基隆市議會            
Jīlóngshì yìhuì             
Keelung Municipal Council            

台中市議會            
Táizhōngshì yìhuì
Taizhong City Council

嘉義市議會
Jiāyì shì yìhuì
Chia-Yi City Council

台南市議會
Táinánshì yìhuì
Tainan City Council

Last Updated ( Saturday, 21 June 2008 )
< Prev
Copyright 2008-2013 taiwanlawresources.com. All rights reserved. Disclaimer
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.